اسپانسر کره جنوبی 26 ژانویه 2023 بازده

(%) جلسه(%) مبادله (BP)

سل 1 ساله 3.
531 3.
535 -0.
4

سل 2 ساله 3.
375 3.
382 -0.
7

سل 3 ساله 3.
273 3.
285 -1.
2

سل 10 ساله 3.
231 3.
229 + 0.
2

MSB 2 ساله 3.
398 3.
390 + 0.
8

3 -year CB (AA-) 4.
361 4.
400 -3.
9

CD 91 روزه 3.
650 3.
660 -1.
0

(END)

بهترین های وب
نظر کاربران
مطلب خوبی بود
بهترین مطلبی بود که خونده بودم